UG-UG网-UG技术论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

凯模模具
查看: 46812|回复: 173

[经典资料] NX钣金设计PDF电子书 5本

    [复制链接]
发表于 2010-10-11 11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX钣金设计PDF电子书 5本,都是我从网上多年搜集的,希望大家好好学习
7 H3 p  J( Q  b  z) `2 G2 E
) K1 y0 ]; R  e7 v$ \
" y6 C- P. {  I9 w: a( ~: r2 n2 O7 j5 z5 T$ X3 p/ @) f! s) w
NX钣金设计PDF电子书 5本.part001.rar (500 KB, 下载次数: 4777)

NX钣金设计PDF电子书 5本.part073.rar

58.84 KB, 下载次数: 1775, 下载积分: G币 -1

NX钣金设计PDF电子书 5本.part006.rar

500 KB, 下载次数: 3164, 下载积分: G币 -1

NX钣金设计PDF电子书 5本.part007.rar

500 KB, 下载次数: 3348, 下载积分: G币 -1

NX钣金设计PDF电子书 5本.part008.rar

500 KB, 下载次数: 2739, 下载积分: G币 -1

NX钣金设计PDF电子书 5本.part009.rar

500 KB, 下载次数: 3186, 下载积分: G币 -1

NX钣金设计PDF电子书 5本.part010.rar

500 KB, 下载次数: 3540, 下载积分: G币 -1

NX钣金设计PDF电子书 5本.part011.rar

500 KB, 下载次数: 2885, 下载积分: G币 -1

NX钣金设计PDF电子书 5本.part012.rar

500 KB, 下载次数: 2852, 下载积分: G币 -1

NX钣金设计PDF电子书 5本.part013.rar

500 KB, 下载次数: 2760, 下载积分: G币 -1

NX钣金设计PDF电子书 5本.part014.rar

500 KB, 下载次数: 2735, 下载积分: G币 -1

NX钣金设计PDF电子书 5本.part015.rar

500 KB, 下载次数: 3069, 下载积分: G币 -1

NX钣金设计PDF电子书 5本.part016.rar

500 KB, 下载次数: 3360, 下载积分: G币 -1

NX钣金设计PDF电子书 5本.part017.rar

500 KB, 下载次数: 2599, 下载积分: G币 -1

NX钣金设计PDF电子书 5本.part018.rar

500 KB, 下载次数: 2647, 下载积分: G币 -1

NX钣金设计PDF电子书 5本.part019.rar

500 KB, 下载次数: 2557, 下载积分: G币 -1

NX钣金设计PDF电子书 5本.part020.rar

500 KB, 下载次数: 2867, 下载积分: G币 -1

NX钣金设计PDF电子书 5本.part021.rar

500 KB, 下载次数: 2678, 下载积分: G币 -1

NX钣金设计PDF电子书 5本.part022.rar

500 KB, 下载次数: 2716, 下载积分: G币 -1

NX钣金设计PDF电子书 5本.part023.rar

500 KB, 下载次数: 2487, 下载积分: G币 -1

NX钣金设计PDF电子书 5本.part024.rar

500 KB, 下载次数: 2397, 下载积分: G币 -1

NX钣金设计PDF电子书 5本.part025.rar

500 KB, 下载次数: 2915, 下载积分: G币 -1

NX钣金设计PDF电子书 5本.part026.rar

500 KB, 下载次数: 2750, 下载积分: G币 -1

NX钣金设计PDF电子书 5本.part027.rar

500 KB, 下载次数: 3381, 下载积分: G币 -1

NX钣金设计PDF电子书 5本.part028.rar

500 KB, 下载次数: 2762, 下载积分: G币 -1

NX钣金设计PDF电子书 5本.part029.rar

500 KB, 下载次数: 2637, 下载积分: G币 -1

NX钣金设计PDF电子书 5本.part030.rar

500 KB, 下载次数: 2426, 下载积分: G币 -1

NX钣金设计PDF电子书 5本.part031.rar

500 KB, 下载次数: 2550, 下载积分: G币 -1

NX钣金设计PDF电子书 5本.part032.rar

500 KB, 下载次数: 2617, 下载积分: G币 -1

NX钣金设计PDF电子书 5本.part033.rar

500 KB, 下载次数: 2720, 下载积分: G币 -1

NX钣金设计PDF电子书 5本.part034.rar

500 KB, 下载次数: 2738, 下载积分: G币 -1

NX钣金设计PDF电子书 5本.part035.rar

500 KB, 下载次数: 2929, 下载积分: G币 -1

NX钣金设计PDF电子书 5本.part036.rar

500 KB, 下载次数: 2889, 下载积分: G币 -1

NX钣金设计PDF电子书 5本.part037.rar

500 KB, 下载次数: 2705, 下载积分: G币 -1

NX钣金设计PDF电子书 5本.part038.rar

500 KB, 下载次数: 3088, 下载积分: G币 -1

NX钣金设计PDF电子书 5本.part039.rar

500 KB, 下载次数: 2578, 下载积分: G币 -1

NX钣金设计PDF电子书 5本.part040.rar

500 KB, 下载次数: 2654, 下载积分: G币 -1

NX钣金设计PDF电子书 5本.part041.rar

500 KB, 下载次数: 2920, 下载积分: G币 -1

NX钣金设计PDF电子书 5本.part042.rar

500 KB, 下载次数: 2564, 下载积分: G币 -1

NX钣金设计PDF电子书 5本.part043.rar

500 KB, 下载次数: 2873, 下载积分: G币 -1

NX钣金设计PDF电子书 5本.part044.rar

500 KB, 下载次数: 2870, 下载积分: G币 -1

NX钣金设计PDF电子书 5本.part045.rar

500 KB, 下载次数: 2996, 下载积分: G币 -1

NX钣金设计PDF电子书 5本.part046.rar

500 KB, 下载次数: 2883, 下载积分: G币 -1

NX钣金设计PDF电子书 5本.part047.rar

500 KB, 下载次数: 3347, 下载积分: G币 -1

NX钣金设计PDF电子书 5本.part048.rar

500 KB, 下载次数: 2547, 下载积分: G币 -1

NX钣金设计PDF电子书 5本.part049.rar

500 KB, 下载次数: 3004, 下载积分: G币 -1

NX钣金设计PDF电子书 5本.part050.rar

500 KB, 下载次数: 2480, 下载积分: G币 -1

NX钣金设计PDF电子书 5本.part051.rar

500 KB, 下载次数: 2594, 下载积分: G币 -1

NX钣金设计PDF电子书 5本.part052.rar

500 KB, 下载次数: 2749, 下载积分: G币 -1

NX钣金设计PDF电子书 5本.part053.rar

500 KB, 下载次数: 2536, 下载积分: G币 -1

NX钣金设计PDF电子书 5本.part054.rar

500 KB, 下载次数: 2621, 下载积分: G币 -1

NX钣金设计PDF电子书 5本.part055.rar

500 KB, 下载次数: 2990, 下载积分: G币 -1

NX钣金设计PDF电子书 5本.part056.rar

500 KB, 下载次数: 2564, 下载积分: G币 -1

NX钣金设计PDF电子书 5本.part057.rar

500 KB, 下载次数: 2630, 下载积分: G币 -1

NX钣金设计PDF电子书 5本.part058.rar

500 KB, 下载次数: 2635, 下载积分: G币 -1

NX钣金设计PDF电子书 5本.part059.rar

500 KB, 下载次数: 2611, 下载积分: G币 -1

NX钣金设计PDF电子书 5本.part060.rar

500 KB, 下载次数: 2241, 下载积分: G币 -1

NX钣金设计PDF电子书 5本.part061.rar

500 KB, 下载次数: 2344, 下载积分: G币 -1

NX钣金设计PDF电子书 5本.part062.rar

500 KB, 下载次数: 2661, 下载积分: G币 -1

NX钣金设计PDF电子书 5本.part063.rar

500 KB, 下载次数: 2231, 下载积分: G币 -1

NX钣金设计PDF电子书 5本.part064.rar

500 KB, 下载次数: 3065, 下载积分: G币 -1

NX钣金设计PDF电子书 5本.part065.rar

500 KB, 下载次数: 2318, 下载积分: G币 -1

NX钣金设计PDF电子书 5本.part066.rar

500 KB, 下载次数: 2688, 下载积分: G币 -1

NX钣金设计PDF电子书 5本.part067.rar

500 KB, 下载次数: 2809, 下载积分: G币 -1

NX钣金设计PDF电子书 5本.part068.rar

500 KB, 下载次数: 2664, 下载积分: G币 -1

NX钣金设计PDF电子书 5本.part069.rar

500 KB, 下载次数: 2926, 下载积分: G币 -1

NX钣金设计PDF电子书 5本.part070.rar

500 KB, 下载次数: 3014, 下载积分: G币 -1

NX钣金设计PDF电子书 5本.part071.rar

500 KB, 下载次数: 2975, 下载积分: G币 -1

NX钣金设计PDF电子书 5本.part072.rar

500 KB, 下载次数: 2931, 下载积分: G币 -1

评分

参与人数 2激情 +2 G币 +10 收起 理由
HUYONG545151075 + 10 赞一个!
tengpingxl + 2 赞一个!

查看全部评分

!reward_list!!gdsl!1!c!

PANGWEI_kIPWQ !dsl!1!jb!
不错,支持下!
 楼主| 发表于 2010-10-11 12:45 | 显示全部楼层
回复 2# 20063487 , `! K9 P& L' n, [) G. W5 R0 [+ [
' Z* t1 M: ?8 a# v+ o# v

! C* `& o  Y) {    右键另存为就好了啊
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

发表于 2010-10-11 12:16 | 显示全部楼层
有些下不了
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-10-11 12:39 | 显示全部楼层
回复 2# 20063487
2 j$ N. r4 A$ H- C! g" e- ~& p" }2 C0 [6 v$ s9 U

% E5 E; R( m8 E1 y    应该是网速问题,我已经试过,没问题的,从新在下,我的都是免费的,哈哈
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2010-10-20 21:17 | 显示全部楼层
我拜读一下,谢谢楼主!
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2010-10-11 12:51 | 显示全部楼层
谢谢楼主的资料,最近正在学习钣金。
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

发表于 2010-10-11 22:05 | 显示全部楼层
免费的先谢了!
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2010-10-21 08:14 | 显示全部楼层
是哪个版本的,下了的兄弟吱一声~~·
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2010-10-11 19:51 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-20 15:06 | 显示全部楼层
这么多呀,谢谢楼主!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|关于我们|小黑屋|sitemap|Archiver|UG网-UG技术论坛 ( 粤ICP备15108561号

GMT+8, 2019-1-17 18:55 , Processed in 0.157155 second(s), 22 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表